Velkommen til Ulvens Venner

Ulvens Venner glæder sig over, at vi igen har fået ulven tilbage i Danmark. Vi ser ulven som et “frisk pust” til den skønne danske natur. Vi ser ulven som en naturlig tilbagevendende del af den danske natur, primært i de såkaldte store ulve-venlige områder, der alle befinder sig i Midt- og Vestjylland samt i det nordjyske.

Ulvens Venner ønsker ikke at romantisere ulvens tilbagevenden – vi er godt klar over, at her er tale om et stort rovdyr. Vi er også godt klar over, at en ulvebestand i Danmark ikke udelukkende vil være problemfrit. Vi må bare fastslå, at ulven er totalfredet i EU, dette konkret via EU’s habitatdirektiv. Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside.

Vi ønsker en nuanceret debat om ulvens tilbagevenden til Danmark. Vi  ønsker ikke at støtte initiativer og kampagner mod ulve i Danmark – som hviler på et grundlag af fordomme, angst og hypoteser. Men en god offentlig debat om ulven, kan muligvis være med til at nedbryde fordomme om ulven og dens færden. Ulvens Venner har desuden søsat en debat-side om ulven på Facebook.

Ulvens Venner ønsker et Danmark, hvor der også er plads til ulven. Ikke nødvendigvis i samklang med mennesket. Vi er indstillet på at kigge på særlige ulve-reservater  som en mulighed – men først hvis ulven ikke kan integreres naturligt i de store jyske plantager og hedearealer. Ulven må ikke være til fare for mennesker. Fåreavlere og bønder skal have mulighed for at få erstatning for eventuelle mistede dyr, og de skal støttes i forhold til erfaringesudveksling, fx fra Tyskland.

Ulvens Venner  består af en større personkreds, der ønsker at sikre en nuanceret debat om ulven i Danmark. Det er vores opfattelse, at det er let at “springe med på NEJ-vognen” og lade sig påvirke af skræmmekampagner og spin iværksat af ulve-modstandere i Danmark. Dette godt hjulpet af fordomme og usikkerhed på ulvens væsen og færden.

Ulvens Venner er fortaler for, at den fritlevende ulv, skal have en mulighed for at etablere sig i Danmark, idet vi generelt oplever det som en berigelse til vores natur – dette med udgangspunkt i dens naturlige tilbagevenden til Danmark.

Vi mener, at den folkelige debat omkring ulven, længe har været for entydig. Ulvens Venner  er oprettet, dels som et alternativ til modstandere af ulvens tilbagevenden – men især også for at skabe opmærksomhed omkring behovet for en nuanceret folkelig debat herom. Vi ønsker at nedtone den opstand, der er set blandt folk i mediebilledet.

Ulvensvenner.dk er en sponsoreret side.
Logoet er udarbejdet af TNT Factory.