Bag om Ulvens venner

Ulvens venner er organiseret via et team bestående af kontaktpersoner og et redaktionsudvalg, der tegner de overordnede linjer i Ulvens venner. Læs om Ulvens venner

Thomas
Mail: thomas@ulvensvenner.dk
Som person har jeg interesseret mig for ulven hele mit liv.

Ved ikke hvorfor, men den har altid fascineret mig og vakt min nysgerrighed omkring dens færden og liv. Da jeg for nogle år siden blev bekendt med at den måske ville finde tilbage til Danmark blev min interesse vakt yderligere og da dens genkomst blev bekræftet, ja så var jeg tabt.
For mig er ulvens udbredelse i Europa et godt tegn for naturen ikke bare her, men også at der er håb for at den natur vi kender i dag bliver bevaret til glæde for fremtidens generationer.

Jesper
Mail: mail@ulvensvenner.dk
Jeg har altid været fascineret af ulven og ikke mindst de myter, der hersker om dette prægtige dyr. Ulvens genkomst til vores lille land, har skærpet min interesse for ulven og dens adfærd.

Jeg er meget optaget af, hvordan vi som mennesker, bedst muligt kan tage mod ulven i de områder, den vælger at slå sig ned i. Ulve-debatten og ikke mindst den modstand, jeg oplever mod ulven, synes jeg desværre ofte beror på fordomme og mytedannelser. Denne antagelse blev starten på Ulvens venner, og arbejdet på at nuancere debatten om ulvens indvandring og levevis i Danmark.

Jimmy
Mail: jimmy@ulvensvenner.dk
Jeg har altid haft en ulmende interesse for ulven, som for alvor blev vakt efter dens tilbagevenden til den danske natur. Da jeg hørte første gang, at en ulv var set i Nationalpark Thy,  havde jeg svært ved at tro, at vi efter 200 års fravær, igen har ulv i Danmark.

Min holdning er, at vi skal tage mod ulven og lade den udbrede sig i en målestok, der passer til den danske natur, og som er bæredygtig på langt sigt.